VLAGANJE V DIAMANTE IN BRILJANTE S CERTIFIKATI GIA/HRD/IGI
_________________________________________________________________________________________________________________

Kako izbrati naložbene diamante? Kaj iskati in kje kupiti? Kakšne so cene in kako vrednotimo diamante? Pred vami je vodič, ki vas bo seznanil s pravili za izbiro ustreznega diamanta.

  Zavarujmo svoje prihranke z vlaganjem v diamante

  Vse, kar morate vedeti o naložbenih diamantih

  Zakaj se splača vlagati v diamante

  STABILNOST KOTACIJ

  TRG DIAMANTOV

  ALI JE ZDAJ PRAVI ČAS ZA VLAGANJE V DIAMANTE?

  GLEDE NA SEDANJO SITUACIJO V SVETU, KAKŠEN BO TREND TRGOVANJA Z DIAMANTI V PRIHODNJIH LETIH?

  Kje kupiti diamant in kakšna je njegova ustrezna cena?

  KAJ IZBRATI IN KOLIKO VLOŽITI

  UPOŠTEVAJOČ 4 C-je, KAKŠNE ZNAČILNOSTI MORA IMETI NALOŽBENI DIAMANT?

  GEMOLOŠKI LABORATORIJI: KDO ODLOČA

  Ali gemološki certifikat povečuje vrednost diamanta?

_________________________________________________________________________________________________________________

V času svetovne gospodarske krize je izjemno pomembno, da zaščitimo svoje prihranke in si hkrati zagotovimo ustrezno donosnost. Težko prigarani prihranki so pogosto edino zagotovilo za našo prihodnost, zato je pri izbiri ustrezne naložbe potrebna velika previdnost. Odločiti se za dobro naložbo, s katero lahko oplemenitimo naše prihranke, ni vedno lahka naloga. Prav nasprotno, zaradi perečih težav v bančnem sektorju in borznih zlomov se dandanes težko odločimo za pravo naložbo. Pomislimo samo na visoko tveganje pri vlaganju v delnice, negotove donosnosti obveznic, nepredvidljiv inflacijski trend ali porast indeksa cen življenjskih potrebščin. Vse to so razlogi, zakaj je danes smiselno razmisliti o naložbi v diamante. Diamant je simbol ljubezni, čarobni kamen, ki ga imamo pogosto zgolj za zelo pomembno darilo. Vendar je lahko tudi odlična oblika naložbe z jasno opredeljenimi pravili in svojim lastnim trgom.

investire in diamanti: UN INVESTIMENTO IN BENI RIFUGIO

 Vlagatelju, ki se prvič sooča z vlaganjem v diamante, se porajajo številna vprašanja:

Se splača vlagati v diamante? Je pravi čas za vlaganje v diamante? Kaj moram upoštevati, preden se  odločim za nakup dragega kamna? Pa tudi: Kako vlagamo v diamante? Kako izbrati naložbeni diamant? Katera merila morajo biti izpolnjena? Na koga se lahko obrnem? Koliko je smotrno vložiti? V nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov in odgovorov na ta vprašanja.

Vse, kar morate vedeti o naložbenih diamantih

 4C - Štirje »C«-ji

Diamante med seboj ločujemo po štirih značilnostih, ki jim določajo vrednost: teža v karatih (Carat), čistost (Clarity), barva (Color) in brus (Cut).

TEŽA je izražena v karatih; karat je enakovreden petini grama, včasih pa se zanj uporablja tudi delitev na 100 točk.

ČISTOST opredeljuje stopnjo popolnosti oziroma prisotnost vključkov v kamnu. Za določanje čistosti uporabljamo lestvico, ki sega od stopnje IF (Internally Flawless oziroma brez notranjih nepravilnosti), ki označuje najvišjo stopnjo čistosti, do stopnje PIQUE, kjer so nepravilnosti v kamnu vidne s prostim očesom.

BARVA opredeljuje odtenke diamanta, in sicer od brezbarvnega do rumenkastega. Stopnje barvnih odtenkov označujemo po abecednem vrstnem redu od črke D, ki označuje brezbarvni diamant, do črke Z.

BRUS se nanaša na proporce in končno obdelavo poliranega diamanta: klasičen brus je tako imenovani okrogel briljantni brus, ki ima boljši odboj svetlobe kot katerakoli druga oblika brusa.

Zakaj se splača vlagati v diamante

Vlagati v diamante pomeni, da v majhno, premično dobrino vložimo tisti del prihrankov, ki jih v naslednjih petih do desetih letih ne bomo potrebovali, ter jih na ta način zaščitimo pred inflacijo in devalvacijo, političnimi vplivi ter naravnimi in drugimi nesrečami. S tem se tudi izognemo morebitnim skušnjavam po tveganih špekulativnih naložbah. Tako si zagotovimo nekakšno »prijetno« življenjsko zavarovanje, svojim otrokom in vnukom pa zagotovimo neobdavčeni kapital.

Vlaganje v diamante je idealna rešitev za tiste vlagatelje, ki si predvsem želijo biti brez skrbi, zaradi sledečih dejstev:   

1. Diamant ima najvišjo vrednost glede na prostorninsko enoto.

2. Vrednost diamanta je relativno stabilna, s težnjo enakomerne rasti. Tržna vrednost diamanta namreč teži k naravni rasti, tudi zaradi progresivnega upada proizvodnje. Od obdobja po drugi svetovni vojni do danes je trg diamantov zabeležil en sam pretres, in sicer v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Sicer pa je vrednost diamantov neprestano rasla in je v zadnjih 15 letih dosegala v povprečju 3- do 4-odstotno letno rast. Razmere, kot so gospodarska kriza v nekaterih evropskih državah, padci tečajev vrednostnih papirjev na mednarodnih borzah poleti 2022 in Inflacija , vlagatelja samo še bolj prepričajo, da svoje prihranke usmeri v varne naložbe. V tem trenutku se torej splača kupovati diamante, saj je gotovo, da bodo cene, ob izboljšanju gospodarskih razmer, rasle, kot se je dogajalo doslej.

3. Diamant je izjemno redka in prestižna dobrina, ki ima to lepo lastnost, da lahko v njej »uživamo«, dokler jo imamo v lasti.

 4. Vrednost diamantov ni izpostavljena političnim vplivom in vplivom valutnega trga. Prav nasprotno, saj ljudje v času krize na mednarodnih finančnih trgih iščejo varno zatočišče za svoje naložbe. Trg diamantov je še vedno podvržen oligopolni logiki, kar pomeni, da lahko zgolj peščica družb na svetu vzdržuje konstantno napetost na trgu in tako zagotavlja neprestano rast cen. To je ena od značilnosti, zaradi katere velja diamant za zelo varno naložbo, medtem ko druge oblike naložb, kot so obveznice, zlato ali nepremičnine, kažejo znake izgube vrednosti.

5. Diamant je premična dobrina, ki je izplačljiva po vsem svetu, tudi tam, kjer so politične in socialne razmere najbolj zaostrene. Omogoča, da imamo svoje prihranke vedno v rokah in tako v vsakem trenutku pod nadzorom. Gre za izjemno varno naložbo najvišjega razreda. Prednost diamantov je tudi v majhnih merah glede na visoko vrednost, ki jo imajo. Prav zaradi teh značilnosti in dejstva, da jih lahko preprosto skrijemo, je bilo diamante mogoče zlahka prenesti v dramatičnih trenutkih zgodovine, ko drugih naložbenih dobrin, kot so hiše ali umetniške slike, ni bilo možno prevažati in so bile pogosto zaplenjene. Diamant je naložba, ki je enostavno prenosljiva in se lahko prodaja po vsem svetu, vendar pod pogojem, da ga vedno spremlja mednarodni certifikat, ki zagotavlja njegovo pristnost. To je pomembno zagotovilo za vašo lastno varnost in varnost vaše družine.

6. Diamant z veljavnim certifikatom lahko kotira na mednarodnih trgih, njegovo kotacijo pa lahko vlagatelj spremlja na mednarodnem seznamu Rapaport Diamond Report, ki tedensko objavlja cene diamantov, ki kotirajo na glavnih svetovnih borzah diamantov. Vlagatelj lahko okvirno vrednost diamantov zlahka preveri v raznih finančnih časnikih.

7. Diamant je dobrina, ki se lahko na trgu prosto giblje. Podvržen je obdavčitvi z DDV-jem. Hramba in prevoz diamanta sta enostavni, je nepokvarljiv in ne zahteva nikakršnega vzdrževanja. Diamant ni podvržen davku na kapitalski dobiček in dedovanje. Vlagatelju ni treba plačevati nobenih vstopnih in izstopnih provizij ali kakršnihkoli drugih letnih stroškov. Diamant zagotavlja brezskrbnost in varnost tudi v najbolj negotovih razmerah.

8. Naložba v diamant je etična naložba. Družba Davisgioielli Group 1962 ponuja samo t. i. »nekonfliktne« diamante, kar pomeni, da so kupljeni od zakonitih virov, ki niso vključeni v financiranje različnih konfliktov in so v skladu z resolucijami Združenih narodov.

STABILNOST KOTACIJ

Zakaj cena diamantov raste v normalnih obdobjih in ohranja vrednost v obdobjih svetovne gospodarske krize?

Kot že omenjeno, je trg diamantov še vedno podvržen oligopolni logiki, kar pomeni, da lahko zgolj peščica družb na svetu vzdržuje konstantno napetost na trgu in tako zagotavlja neprestano rast cen. To je ena od značilnosti, zaradi katere velja diamant za zelo varno naložbo, medtem ko druge oblike naložb, kot so obveznice, zlato ali nepremičnine, kažejo znake izgube vrednosti.

TRG DIAMANTOV

Trg diamantov je poseben trg, na katerem so »borze« le mesta zasebnega trgovanja in ne odražajo cen, ki jih določa tržna menjava med prodajalcem in končnim potrošnikom. To pa pomeni, da borzne vrednosti določajo okvirne cene zgolj v okviru borze diamantov.

ALI JE ZDAJ PRAVI ČAS ZA VLAGANJE V DIAMANTE?

Zdi se, da je tako! Trgovanje z diamanti se je zaradi krize v letu 2008, ki je prizadela številne gospodarske sektorje, dejansko upočasnilo, vendar je po letu 2009 ponovno oživelo. Kljub vsemu je tudi ta sektor utrpel škodo zaradi t. i. emocionalne reakcije trga na svetovno gospodarsko krizo. Številni vlagatelji so na borzah v nekaj dneh dejansko izgubili velik del svojih prihrankov in so posledično želeli nagonsko zaščititi preostanek svojega kapitala. Prav v tem času potreba po zaščiti prihrankov vlagatelje še bolj približuje trgu diamantov.

GLEDE NA SEDANJO SITUACIJO V SVETU, KAKŠEN BO TREND TRGOVANJA Z DIAMANTI V PRIHODNJIH LETIH?

Do danes je vrednost diamantov iz leta v leto enakomerno rasla za 3-4 odstotkov letno.

Kje kupiti diamant in kakšna je njegova ustrezna cena?

Zelo pomemben vidik pri nakupu je resnost in strokovnost podjetja, ki diamante prodaja. Prvo pravilo je zaupanje v predlagatelja naložbe. Takšno podjetje mora zaupanje upravičiti tako, da ponuja diamante s certifikati, potrjenimi s strani uglednih laboratorijev, ki so priznani po vsem svetu. Predlagana naložba pa mora biti zasnovana tako, da vlagatelju po potrebi omogoča hitro in preprosto unovčitev diamantov. Poleg tega mora biti pri naložbi nabavna cena diamanta v skladu s tržno ceno (primerjava cen dragih kamnov z enakimi značilnostmi nam omogoča izbiro najbolj konkurenčnega podjetja). Če povzamemo, je uspešnost naložbe odvisna od resnosti podjetja, pri katerem smo diamant kupili.

KAJ IZBRATI IN KOLIKO VLOŽITI

Predvsem je pomembno, da izberemo diamante z določenimi in natančno opredeljenimi lastnostmi. Spomnimo, da se 80 odstotkov izkopanih diamantov uporablja v industriji, samo 20 odstotkov pa jih zbrusijo v dragulje. Od tega je samo med 1 in 1,5 odstotka takih, ki imajo značilnosti naložbenih diamantov. Naložba v diamante je srednje- do dolgoročna naložba, vendar pa naj ne bi trajala manj kot pet let, saj je trend rasti cen diamantov počasen in postopen. Diamantov načeloma ne moremo obravnavati kot špekulativno naložbo, temveč bolj kot zavarovanje svojih prihrankov, kar je trenutno, v času mednarodne gospodarske krize, zelo aktualen argument. Prav v teh razmerah zaznavamo povečanje zanimanja za vlaganje sredstev v varne naložbe.

 Načeloma je priporočljivo v diamante vložiti od 20 do 30 odstotkov premoženja. Dejstvo je, da so z razpršitvijo naložbenega portfelja naložena sredstva bolj porazdeljena in s tem bolj varna in donosna.

UPOŠTEVAJOČ 4 C-je, KAKŠNE ZNAČILNOSTI MORA IMETI NALOŽBENI DIAMANT?

BARVA: Priporočljivo je izbrati barvo med F (izjemno fina belina) in G (fina belina). To pa zato, ker bolj kot gremo po lestvici navzgor, manjše je tržišče, na katerem lahko diamant prodamo, če bi se morebiti odločili za prodajo. Če pa izberemo diamant pod barvo I, so rumenkasti odtenki vidni že s prostim očesom.

ČISTOST: Priporočljivo je izbrati samo diamante z najvišjo stopnjo čistosti IF (Internally flawless oziroma brez notranjih nepravilnosti).

BRUS: Za dobro naložbo je priporočljiva najbolj klasična oblika brusa, tj. okrogli briljantni brus. Pomembno je tudi, da kakovost in proporci brusa izpolnjujejo mednarodna merila, ki jih določajo gemološki laboratoriji.

TEŽA: Pri naložbah v diamante je priporočljivo izbrati kamne, ki tehtajo med pol in dvema karatoma, saj lahko takšne diamante najlažje odprodamo.

V primeru velikih naložb je priporočljivo izbrati več diamantov z zgoraj navedenimi značilnostmi namesto enega samega diamanta v vrednosti celotnega zneska naložbe. Tako lahko po potrebi odprodamo samo del diamantov.

CENA: Priporočljivo je, da naložba ne prekorači vrednosti nad 15.000 ali 20.000 EUR za posamezen diamant.

CERTIFIKAT: Diamant mora spremljati gemološka analiza, izdana s strani svetovno priznanega laboratorija. Ta omogoča natančno kvalifikacijo diamanta in posledično določitev njegove tržne vrednosti.

GEMOLOŠKI LABORATORIJI: KDO ODLOČA

Izjemnega pomena je, da potencialni vlagatelji v diamante vedo, kateri gemološki laboratorij je izdal certifikat za diamant. Diamanti s certifikatom mednarodno priznanih laboratorijev zagotavljajo trgovanje in enostavno prodajo po vsem svetu. Certifikat omogoča, da lahko diamant kadarkoli identificiramo, saj so v njem navedeni vsi parametri za ugotavljanje kakovosti (čistost, barva, brus in teža) in istovetnosti kamna, ki so potrebni za določitev njegove cene v vsakem trenutku.

Najpomembnejši gemološki laboratoriji so:

H.R.D. (Hoge Raad voor Diamant) Laboratorij iz Antwerpna, ki je priznan in spoštovan v Evropi in po svetu. Izdaja potrdila za vse karatne mere in pečati kamne.

G.I.A. (Gemological Institute of America) Najbolj znan laboratorij v Združenih državah Amerike. Analizira samo kamne z večjo karatno vrednostjo in ne pečati kamnov.  

I.G.I. (International Gemological Institute – Antwerpen in New York) Gemološki laboratorij za analize kamnov z glavnima sedežema v Antwerpnu in New Yorku. Pečati kamne ne glede na karatno vrednost.

Ali gemološki certifikat povečuje vrednost diamanta?

Gemološki certifikat vrednosti diamanta ne poveča, vendar pa zavaruje potrošnika, saj potrjuje pristnost in posebne značilnosti diamanta. Iz tega razloga je ta dokument zelo dragocen. Če je certifikat izdala mednarodno priznana neodvisna gemološka institucija, certifikat olajša proces ustreznega vrednotenja diamanta kjerkoli na svetu.

Za več informacij, prosimo, da posljete email na naslednji naslov: E-MAIL. Hvala